Виробниче-економічний консалтинг в Німеччині

Вдала імпровізація – це добре підготовлена імпровізація.

Ми надаємо консалтингові послуги підприємствам малого и середнього бізнесу та підприємцям.
Спектр наших консалтингових послуг розповсюджується на всі фази підприємницької діяльності. Наприклад, ми надаємо допомогу підприємцям в складанні бізнес-планів, працюючим підприємствам в укріпленні їх позицій і в надзвичайних ситуаціях.

Betriebswirtschaftliche BeratungТестування підприємства: чи я не бачу головного?
 • Визначення сильних і слабких сторін підприємства
 • Розробка рекомендацій з напрямку дій з незалежної точки зору
Розробка стратегії: Чи правильно я розставив акценти для довгострокового розвитку свого підприємства?
 • Визначення цілей і задач підприємства
 • Аналіз ризиків: слабких та сильних сторін
 • Реалізація окремих намірів
 • Аналіз цілей на основі економічних показників
Менеджмент витрат: де на моєму підприємстві приховані недоцільні витрати?
 • Використання більш вигідних джерел закупівлі в Німеччині і за кордоном
 • Аналіз існуючих договорів з точки зору можливості економії коштів
 • Перевірка кредитних умов і банківських тарифів
 • Складання бізнес-планів, які будуть прийняті банками
Betriebswirtschaftliche BeratungКонсультації з організаційних питань: Чи перевантажений я роботою? Чи впливають на якість мого життя роздратування, проблеми і тертя в колективі?

Ефективна робота за рахунок:

 • Планування робочого дня
 • Розстановки пріоритетів і делегування повноважень
 • Опису службових обов’язків співробітників
 • Організації робочого процесу
Консультації підприємців-початківців: Чи відомі мені всі проблеми, які з’являться після реєстрації підприємства, чи зможу я своєчасно розробити їх рішення?
 • Спільна розробка надійного плану ведення бізнесу для перевірки кредитоспроможності
 • Перевірка економічності
 • Персональний тренінг на шляху до успіху

  Comments are closed